Odborná
fakta

9 000

dětských pacientů je každoročně ambulantně ošetřeno v ČR

1/3

jsou opařená batolata

1 176

ročně hospitalizovaných dětí v průměru od roku 2007 do roku 2018, což je 44% všech hospitalizací s popáleninami (průměrně 2666) pacientů

2,3%

průměrně úrazů u dětí do 18 let tvoří popáleniny

Zdroj: ÚZIS 2020

Teplota
plamene

Teplotu plamene, která kolísá mezi 500-1500 stupni Celsia můžeme odhadnout podle barvy
(Škálu posouvej prstem)

Otázky
a odpovědi

přednosta Kliniky popáleninové medicíny FNKV a 3.LF UK MUDr. Robert Zajíček, PhD.

Jak poznám, že je popálenina hluboká?

Popáleniny rozdělujeme do dvou skupin - na hluboké a povrchní. Povrchní zasahují jen do povrchní vrstvy kůže a je pro ně typická velká bolestivost. Hojí se však samy do cca 14 dnů. Sem patří popáleniny I. stupně a II.A stupně.

I.stupeň postihuje jen pokožku, typickým příkladem jsou popáleniny od sluníčka, které se projevují jen přechodným zarudnutím. Pro II.A stupeň je typická tvorba puchýřů (bul). Rána je dobře prokrvená a má růžovou barvu.

Hluboké popáleniny zasahují do hlubokých částí kůže, jedná se o II.B stupeň anebo postihují kůži celou, pak mluvíme o III.stupni. Jedná se vždy o závažná zranění, která se hojí déle než tři týdny. Často se musí operovat a téměř vždy zanechávají na kůži jizvy. Orientujeme se hlavně podle barvy. Typická barva pro hlubokou popáleninu je bílá, červená, hnědá, černá nebo jejich kombinace.

Zobrazit
popáleninu

Opaření II.A stupně. Plocha je tvořena puchýři, spodina rány je růžová. Hojení probíhá bez komplikací do 14 dnů.

Zobrazit
popáleninu

Opaření II.B stupně zasahující do hlubší vrstvy kůže. Spodina je nabělavělá, místy s červenými tečkami. Popálení II.B stupně se může hojit spontánně, ale zůstává po něm jizva.

Zobrazit
popáleninu

Popálení III. stupně. Spodina je bílá a kůže postižená celá. Popálení III. stupně se musí operovat.

Zdroj: Archiv KPM FNKV

Jaká místa na těle jsou z hlediska popálení nejvíce riziková?

Jedná se o tři základní anatomické celky:

Obličej a krk - bojíme se otoku, popálení dýchacích cest a trvalých následků.

Ruce a nohy, myšleno od zápěstí a kotníků níže. Tato místa jsou riziková z funkčních důvodů, jelikož jsou nezbytná pro naše normální fungování.

Třetím místem je genitál a hýždě - jejich hojení je často komplikováno infekcí.

Zobrazit
popáleninu

Nejkritičtější místa popálenin - obličej, krk, nohy, ruce a genitál.

Jak hodnotíme rozsah popálenin?

Rozsah popálenin se počítá v procentech tělesného povrchu, který byl popálením zasažen. Jednou z možností, jak posoudit rozsah, je využití tzv. palmárního pravidla - dlaň popáleného pacienta s nataženými prsty a palcem přitaženým k ostatním prstům odpovídá cca 1% povrchu jeho těla. POZOR, v tomto případě se používá plocha dlaně a prstů postiženého a ne zachránce!

Další možností je tzv. pravidlo 9, kdy jednotlivým částem těla (hlava + krk, hruď, břicho, horní polovina zad, dolní polovina zad, horní končetina, stehno, bérec + noha) odpovídá 9 % povrchu těla. POZOR, pravidlo 9 nelze uplatňovat na děti. Poslední možností, jak určit rozsah popálenin, je využití speciálních diagramů, kam se plocha zakreslí a vypočítá. V budoucnu se počítá s využitím umělé inteligence k výpočtu dle fotografického scanu.

Zobrazit
popáleninu

Palmární pravidlo - ruka pacienta s přitaženými prsty odpovídá cca 1% povrchu těla pacienta.

Zobrazit
popáleninu

Podle tabulky a nákresu se vypočítá postižená plocha ve vztahu k věku dítěte.

Zdroj: Koncepce mimořádné události s velkým výskytem popálených osob.

Jak se popáleniny léčí?

Pacienti s popáleninami se léčí v tzv. specializovaných popáleninových centrech. V České republice jsou tři - v Praze, Brně a Ostravě. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplikované zranění, je léčba popálenin založena na multidisciplinárním přístupu, tzn. že se na léčbě podílí celá řada specialistů z různých oborů. Popálení kůže má totiž negativní dopad na celého pacienta a jeho orgánové systémy.

Potřebuje proto náročnou intenzivní terapii. Chirurgická léčba je náročná, dlouhá a spojená s celou řadou komplikací. Velmi důležitou součástí léčby je také výživa, bezpodmínečně nutná například k tomu, aby se pacienti hojili. Závažné popáleniny též vyžadují dlouhodobou a celoživotní rehabilitaci.

Zobrazit
popáleninu

Foto ze sálu

Zdroj: Archiv KPM FNKV

Hojí se všechny popáleniny jizvou?

Povrchní popáleniny I-II.A stupně se hojí tzv. regenerací, čili bez tvorby jizevnatého vaziva, za asi tak 14 dnů od úrazu. Hluboká popálenina se vždy hojí jizevnatě, tzn. vytvořením vazivové tkáně. Každá jizva kůže je velmi dynamická tkáň, se kterou se dá dobře pracovat tak, aby funkční a kosmetický výsledek byl co nejlepší.

Rehabilitaci jizev se věnují specialisté v popáleninových centrech. O jizvách se můžete více dozvědět v knize “Jizva nejen v popáleninové medicíně” vydané v nakladatelství MF v roce 2019.

Jaká musí být teplota plotýnky nebo dvířek od kamen,aby se dítě popálilo?

U kontaktních popálenin se udává tzv.“ pain treshold “ čili teplota materiálu vyvolávající pocit intenzivní bolesti při kontaktu s lidskou kůží. Mnohé experimentální práce stanovují tuto teplotu na 43°C. Každý materiál ale potřebuje trochu jinou teplotu, aby se rozžhavil tak, že způsobí popálení. Například nerezový plech dětských skluzavek nebo okolí bazénů se může v letních horkých měsících zahřát až na teplotu 60-80°C. Při doteku tak může způsobit závažné popálení. Plotýnka standardního litinového vařiče se dokonce dokáže rozžhavit až na 250°C.

Zobrazit
popáleninu

Hluboka kontaktni popalenina od horkého kovu na ruce dítěte.

Čas potřebný
k popálení horkou
vodou

Kdo jsme

Bolíto

Bolíto je neziskový spolek, který pomáhá popáleným dětem především po psychosociální stránce. V roce 2003 ho založili zdravotníci z pražské Kliniky popáleninové medicíny Lenka Šetelíková a Robert Zajíček. Před pěti lety se přidala fotografka Jarmila Štuková, která se spolupodílí především na vytváření preventivních popáleninových kampaní.
http://bolito.cz/

Naši partneři
Nadace ČEZ
Bolíto
narrativebase
Farielworks
Brainz Studios
Creative Embassy